Oferta:


 1. Księgi handlowe: 
- wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, księgi pomocnicze, ewidencja analityczna produktów trwałych, ewidencja analityczna  wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług),
- rozliczanie właścicieli,
- sporządzanie sprawozdań i deklaracji (rocznych i miesięcznych),
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS

2. Książki przychodów i rozchodów:
- ewidencja kosztów i przychodów,
- ewidencja analityczna środków trwałych,
- ewidencja analityczna wyposażenia,
- ewidencje podatku od towarów i usług,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS

3. Ewidencje ryczałtowe
- ewidencja przychodów według stawek ryczałtu,
- ewidencja analityczna środków trwałych,
- ewidencja analityczna wyposażenia,
- ewidencje podatku od towarów i usług,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.

1. 
przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników,

2. prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,

3. pomoc w sporządzaniu dokumentacji wewnętrznej niezbędnej w firmie,

4. bieżąca informacja w zakresie form zatrudnienia, zmian w zatrudnieniu, sposobów rozwiązania umowy o pracę, sporządzania wymaganych dokumentów.1. wykonywanie zeznań rocznych,

2. wypełnianie informacji podatkowych,

3. zapytania o interpretacje do US,

4. sporządzanie zwrotów VAT od osób fizycznych.


W ramach usługi dofinansowań z PFRON prowadzimy pełną obsługę w zakresie refundacji:

1.
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,

2. obowiazkowej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą,

3. składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie i emerytalno rentowe niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiazanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.
Copyright ©2020 Biuro Rachunkowe Ewa Piwecka, All Rights Reserved.