Kilka słów o nas:

-Jesteśmy podmiotem uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie 
Certyfikatu Księgowego wydanego przez Ministra Finansów RP.

-Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością zgodne z obowiązującymi przepisami.

-Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową, kadrowo-płacową dla małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i formie prawnej.

-Oferujemy profesjonalną współpracę z klientem i wysoką jakość świadczonych usług.

-Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę, lub usługi tylko jednego określonego zakresu.

-Naszymi klientami są: jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany lub na zasadach ogólnych, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego. 

Zostając naszym klientem uzyskujesz korzyści płynące z outsourcingu usług księgowych: Nie musisz nabywać drogiego systemu finansowo-księgowego, nie musisz zatrudniać księgowego - co wiążę się z ryzykiem rekrutacji niewłaściwej osoby oraz ponoszeniem kosztów personalnych: składki ZUS, urlopy, choroby.


Copyright ©2020 Biuro Rachunkowe Ewa Piwecka, All Rights Reserved.